Değerli Öğrencimiz;
Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak öncelikle size hoşgeldiniz demek istiyoruz.

İnternet üzerinden online kayıt işlemlerinizi ÖSYM' nin açıkladığı tarih aralığında yapabilirsiniz.
Yapacağınız online kayıtlarda yer alan adımları lütfen dikkatli ve eksiksiz şekilde tamamlayınız.
Online Kayıt Sistemi Giriş →
 • Öğrencimiz, vermiş olduğu tüm evrak ve bilgilerinin doğruluğunu beyan eder.
 • Kayıt için istenilen evrakları tarayıcı yardımıyla , okunaklı ve tam bir şekilde dijitale aktarır. Sisteme yüklenecek tüm evraklar resmi formatta olmalıdır. 
 • Öğrencimiz, ön kayıtta ilettiği tüm belgelerin orijinallerini örgün öğretimin başladığı tarihte kadar Kıbrıs İlim Üniversitesi kampüsüne bizzat getireceğini ve Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edeceğini kabul eder.
 • İnternet üzerinden online ön kaydı tamamlanan öğrencilerimiz öğrenci belgelerini e-devlet sistemleri üzerinden iki iş günü sonra sorgulayabilirler.
 • Ön kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz, öğrenci pasaportu çıkartmak için zaman kaybetmeden işlemlerini hemen başlatması gerekmektedir. Adaya pasaport ile giriş yapılması zorunlu olup, öğrenciler daha sonra vize (muhaceret) işlemlerine başlayacaklardır.

Öğrencinin (Dr. Fazıl Küçük Cad. No:80 Ozanköy-Girne/KKTC) adresinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi kampüsüne örgün öğretimin başladığı ilk dönemde kayıt sırasında istenilen tüm belgelerin asıllarını (elektronik kayıt hariç) getirmeleri gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Vekalet ile kayıt yapacak öğrencinin, Noterden (kendi adına kayıt yaptırmak üzere) vekalet vermesi, vekil olarak atanan kişinin vekalet aslı ile bizzat müraacaat etmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan ve evraklarını teslim etmeyen öğrenciler herhangi bir hak iddia edemez.

Bir üniversitemizin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan, ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da belirtilen tarihlerde kazandıkları programa geçici kayıt yapabileceklerdir. 31 Aralık 2023 tarihine kadar mezuniyet belgelerinin asıllarını üniversitemize ibraz etmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.

YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI: 

*  ÖSYM' nin açıkladığı tarih aralığında kayit.csu.edu.tr  adresimizden online ön kayıt sayfasına aşağıda belirtilen evrakların (27 Eylül - 3 Ekim) yüklenmesi gerekmektedir. 

 • 2023 YKS ek yerleştirme/ sonuç (kazandı) belgesi
 • Lise diploması, 
 • Nüfus cüzdanı örneği 
 • Eğitim Harç dekontu, 
 • İkametgah
 • Erkek Adaylar için Üniversiteye kayıt yapmak için askerlikçe sakınca yoktur belirten Askerlik durum belgesi (2004 yılı ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için)

* Yukarıdaki belirtilen evraklar e-devlet ve ÖSYM sistemlerinden dijital alınarak kayıt sistemine yüklenmelidir 

Aşağıda yazılı orijinal evraklar ile birlikte öğrencilerin bizzat 16 Ekim 2023 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde Üniversiteye gelmeleri gerekmektedir. 

Kayıt için üniversitemize getirmeniz/ibraz etmeniz gereken asıl evraklar: 

 • 2023 YKS ek yerleştirme sonuç belgesi ve puan tablosunun internet çıktılar (2'şer adet) 
 • Lise diplomasının orijinali ve bu belgenin 2 adet fotokopisi 
 • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi 
 • 6 adet vesikalık resim 
 • Sabıka Kaydı 
 • İkametgah
 • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu
 • 2004 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alacakları, bir fakülte ya da yüksek okula kayıt olmasında askerlikçe hiçbir sakınca olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi.
 • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C) ve 2 adet fotokopisi (Sağlık Raporunun, T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.) (Öğrenciler bu raporu KKTC'ye geldiklerinde de alabilirler). İlgili sağlık raporu adaya pasaport ile giriş yapan öğrencinin vize (muhaceret) işlemleri için talep edilmektedir.  Türkiye'den alınan raporların sonuç ve onay kısımlarının KKTC makamları tarafından onay görmeleri için açık ve tam olmaları gerekmektedir.

Not 1: Muhaceret (İkametgah) işlemleri için öğrencilerin KKTC’ye pasaport ile giriş yapmaları gerekmektedir. 

Not 2 : SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
bulunmamak. 2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki
rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy
uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 4) Sağlık
durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna
dair rapor almaları gerekmektedir.). 5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

BANKA BİLGİLERİ 

ZİRAAT BANKASI TL 

HESAP ADI: KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ LTD. 

HSAP. NO : 201400-5016 

TL IBAN: TR28 0001 0008 6000 2014 0050 16 

Not: Ön kayıt işlemleri tamamlanan yeni kayıtlanan öğrencilere KİUS sistem erişiminde kullanacakları kullanıcı adı ve şifre bilgileri öğrenci işleri tarafından ÖSYM ye beyan edilen mail adresleri üzerinden iletilecektir. Öğrencilerin kius.csu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapıp 2023-2024 Akademik yılı öğrenci ödeme sözleşmelerini okuyup 8 Eylül 2023 tarihi saat 17:00’ a kadar onaylamaları gerekmektedir.  Bu işlemi yapmayan öğrencilerin online kayıt işlemleri tamamlanmayacaktır. Kaydı tamamlanan öğrencilerin sisteme giriş şifreleri kendilerine 6 Eylül tarihinde mail olarak iletilecektir. 

 Üniversitemizin eğitim ücretleri Türk Lirası’dır. Fonlarda oluşabilecek değişiklik harçlara yansıtılabilecektir. 

 

İletişim

Sorularınız için bizlere [email protected] mail adresinden ,
0392650 0000 nolu telefon numaramızdan veya
0548 8630483 0548 8630484, 0548 8630487 nolu whatsapp hatlarımızdan mesai saatleri içinde ulaşabilirsiniz.

Bize Yazın

Cyprus Science UniversityDr. Fazıl Küçük Caddesi No. 80 Ozanköy, Girne Kuzey Kıbrıs31Turkey